Walne zebranie wybrało nowy zarząd

1 lipca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, na którym podsumowano działalność stowarzyszenia w 2015 roku. Walne zebranie omówiło sprawozdanie merytoryczne i finansowe przygotowane przez zarząd oraz jednogłośnie udzieliło absolutorium.

Podczas zebrania przeprowadzono wybory nowego zarządu stowarzyszenia. Prezesem MSG po raz pierwszy została kobieta – Marlena Stosio, uhonorowana tytułem „Kobieta z Marką 2016” w kategorii przedsiębiorczość. Do zarządu wybrani zostali także: Maria Borysewicz, Emilia Kaczmarczyk, Marcin Dąbrowski i Paweł Pniewski.

Reklama