SP2 będzie rozbudowana?

W minioną środę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Szkolnej odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poświęcone możliwej rozbudowie placówki.

Radni zostali oprowadzeni po budynku przez Katarzynę Łempicką – dyrektora SP2, aby zapoznać się ze stanem technicznym obiektu, a następnie burmistrz Jacek Orych przedstawił założenia dla rozbudowy placówki, w której murach obecnie uczy się 530 dzieci. Mimo kosztownego generalnego remontu szkoły i otoczenia, który zakończył się w 2010 roku, stan techniczny sali gimnastycznej wymaga jak najszybszej reakcji. Burmistrz przedstawił propozycję rozebrania obecnego skrzydła oraz budowę nowej większej sali sportowej wraz z zapleczem. Nowa sala sportowa powinna mieć  możliwość podziału na 3 sekcje, co zdecydowanie poprawi komfort realizacji zajęć wychowania fizycznego. Rozbudowa zakłada również budowę nowego skrzydła dydaktycznego dla edukacji wczesnoszkolnej z oddziałami integracyjnymi, w którym powinno się znaleźć minimum 12 sal dydaktycznych. Po rozbudowie placówka powinna być gotowa na przyjęcie 1000 uczniów.

Marecki ratusz jest obecnie na etapie uzgadniania założeń do planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) inwestycji. Na najbliższej sesji rady miasta, czyli 22 lutego, burmistrz Orych złoży wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie PFU w budżecie miasta, dzięki czemu jeszcze w lutym będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Również na najbliższej sesji radnym przedstawione zostaną projekty uchwał w sprawie nowej organizacji systemu edukacji w Markach, w związku z reformą oświaty.

Reklama