Jarosław Jaździk członkiem Powiatowej Rady Polityki Społecznej

Rozpoczęła się trzyletnia kadencja Powiatowej Rady Polityki Społecznej, organu opiniodawczego i doradczego Starosty Wołomińskiego

Zadania powołanej przez Starostę Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego Rady, to identyfikacja i weryfikacja problemów społecznych dotykających mieszkańców naszego powiatu. Wskazywanie sposobów ich rozwiązywania i koordynacja podmiotów zajmujących się na co dzień polityką społeczną. Członkowie Rady Polityki Społecznej, to eksperci oraz praktycy mający doświadczenie w wielu płaszczyznach życia społecznego. Jednym z nich został członek naszego stowarzyszenia Jarosław Jaździk.

Do obszarów polityki społecznej trzeba zaliczyć szeroko pojęte problemy rodzinne, bezdomność, wszelkie patologie i inne zagrożenia dotykające społeczeństwo, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, problemy mieszkaniowe, przemoc w tym internetowa. Zachowanie godności człowieka w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych oraz problemy w funkcjonowaniu służby zdrowia i edukacji. To tylko niewielka część problemów z zakresu polityki społecznej, którymi będzie zajmowała się Powiatowa Rada Polityki Społecznej.

Wszystkim członkom życzymy owocnej pracy dla dobra mieszkańców naszego powiatu.

23334354_1585501101516659_7581345556810609125_o

 

Reklama