Marecki Budżet Obywatelski – wspólnie zmieniajmy nasze miasto

Właśnie ruszyła kolejna edycja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy Marek mogą zdecydować o przeznaczeniu części budżetu miasta na zgłoszone przez siebie zadania.

Do podziału jest kwota 600 tys. złotych, przy czym na jedno zadanie przewidziana jest kwota do 150 tys. złotych. W roku bieżącym Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego postanowił nie dokonywać zmian w regulaminie określającym zasady MBO. I tak wzorem roku ubiegłego zadania podzielone zostały na cztery kategorie (kultura, edukacja i ekologia; sport i turystyka; infrastruktura drogowa; inne). Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec Marek, który w momencie składania formularza ma ukończone 16 lat (samodzielnie) albo mieszkaniec poniżej 16 roku życia wspólnie z osobą pełnoletnią, albo grupa mieszkańców. Co ważne, do zgłoszenia propozycji zadania i do głosowania wystarczające jest zamieszkiwanie w Markach (nie trzeba być zameldowanym w naszym mieście).

Propozycję zadania można zgłosić listownie, mailowo lub elektronicznie w okresie
do 30 maja 2018 roku wysyłając formularz na adres zdecyduj@marki.pl lub wypełniając go na stronie http://www.zdecyduj.marki.pl. Propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 25 mieszkańców Marek (i w tym przypadku nie jest wymagane zameldowanie w naszym mieście), którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie udzielające poparcia muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na przygotowanym formularzu.

Jak co roku projektodawcy mogą uzyskać wsparcie ze strony Urzędu Miasta Marki przy konstruowaniu propozycji zadania, w szczególności w kwestiach możliwości realizacji zadania w określonej lokalizacji i jego szacunkowych kosztów.

Do realizacji wybrane zostanie zadanie, które w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów. Dlatego w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego możemy wskazać po jednym zadaniu z każdej kategorii, czyli maksymalnie 4 zadania. Głosowanie odbędzie się we wrześniu.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania propozycji zadań oraz głosowania w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo w zakładce „Budżet Obywatelski” na stronie http://www.marki.pl oraz na stronie http://www.zdecyduj.marki.pl

Wsłuchując się w pomysły członków poprzednich Zespołów ds. budżetu obywatelskiego, na jednym z pierwszych spotkań tegorocznego Zespołu zaproponowałem doprowadzenie do realizacji budżetu obywatelskiego dedykowanego dzieciom i młodzieży. Aktualnie tegoroczny Zespół pracuje nad zasadami młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Wiemy już, że w ramach takiego projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla uczniów mareckich szkół mającego na celu zaznajomienie dzieci i młodzieży z ideą budżetu obywatelskiego i nauczenie ich opracowywania wniosków.

Przyjmowanie wniosków w ramach młodzieżowego budżetu obywatelskiego odbędzie się prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku, a samo głosowanie możliwe będzie wiosną przyszłego roku.

Siłownie plenerowe, cykl koncertów letnich, budowa chodnika przy ul Okólnej oraz doświetlenie trzech przejść dla pieszych to przykłady zrealizowanych projektów z poprzednich edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. A w realizacji są kolejne, m.in. tor rowerowy, źródełka Markowej Wody, czy Ogród Zmysłów. Jakie zadania zwyciężą w tym roku? W maju zgłośmy wymarzone projekty i w drugiej połowie września zdecydujmy na co wydać nasze pieniądze! Już teraz gorąco zachęcam mieszkańców, rodziców, dzieci i młodzież do zgłaszania zadań, a następnie do głosowania na wybrane projekty w ramach tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

Członek Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2018

Reklama