Zagrajmy w siatkówkę plażową

BANER PLAŻÓWKA MAŁY

Gdy wakacyjne słońce nie odpuszcza prawie każdy chciałby się znaleźć na plaży. Zatem zorganizujmy sobie plażę w Markach, a na niej rozegrajmy turniej siatkówki plażowej! Zapraszamy do udziału w amatorskim turnieju siatkówki plażowej o Puchar Prezesa Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Spotykamy się w weekend 18-19 sierpnia na boisku przy ulicy Zakątek, na tyłach Kwitnącego Osiedla (dojazd od ulicy Okólnej). Formuła turnieju uzależniona będzie od liczby zgłoszonych drużyn. Pamiętajcie, że zawody mają charakter amatorski. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa i integracja mareckiego społeczeństwa.

Turniej odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha.

 REGULAMIN
AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
O PUCHAR PREZESA MARECKIEGO STOWARZYSZENIA GOSPODARCZEGO

§1

Przepisy wstępne

 1. Organizatorem turnieju jest Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze.
 2. Patronem honorowym turnieju jest Burmistrz Miasta Marki.
 3. Celem turnieju jest:
  – podnoszenie sprawności ogólnej uczestników oraz popularyzacja siatkówki plażowej;
  – propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

§2

Miejsce i termin

 1. Miejsce: Boisko do siatkówki plażowej za Kwitnącym Osiedlem, ul. Zakątek (dojazd od ulicy Okólnej).
 2. Termin: 18 i 19 sierpnia 2018 roku (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn turniej może odbyć się jednego dnia). Otwarcie i początek turnieju o godz. 9:00.
 3. Losowanie odbędzie się w 16 sierpnia 2018 roku o godzinie 18.00 w Centrum Aktywności Fabryczna 3 (brak konieczności udziału przedstawicieli drużyn).
 4. Relacja wideo z losowania będzie udostępniona na fanpage’u Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego (www.facebook.com/MSGmarki).

§3

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia do turnieju

 1. Rozgrywki mają charakter amatorski w kategorii „OPEN”, a jej uczestnikami mogą być dwuosobowe drużyny żeńskie, męskie lub mikst (para mieszana).
 2. Każda osoba z pary musi mieć ukończone 16 lat.
 3. Turniejowi głównemu towarzyszyć będzie turniej młodzieżowy, w którym mogą wziąć drużyny dwuosobowe, których zawodnicy są w wieku 13-16 lat.
 4. Drużyna składa się z dwóch osób. W zgłoszeniu należy podać:
  – imię i nazwisko
  – rok urodzenia
  – nazwę drużyny.
 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 sierpnia 2018 roku drogą elektroniczną (biuro.msg@gmail.com).
 2. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.
 3. Turniej ma charakter amatorski. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby posiadające aktualne karty zawodnicze.

§4

System rozgrywek

 1. Liczba drużyn jest ograniczona do maksymalnie 16 – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych par.
 3. Każdy mecz turnieju będzie toczył się do dwóch wygranych setów do 15 punktów pod warunkiem dwupunktowej przewagi.
 4. Turniej prowadzony jest według przepisów PZPS – obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

§5

Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność

 1. Uczestnicy oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju oraz biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, na którym rozgrywane są zawody i wokół niego.
 5. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione podczas turnieju.

§6

Nagrody

 1. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale oraz upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 2. Wręczenie pucharów i medali nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju.
 3. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.
 4. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (na zdjęciach i filmach) w publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
Reklama