Burmistrz i radni zaprzysiężeni

19 listopada rozpoczęła się nowa kadencja mareckiego samorządu. Tego dnia odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Marki. Zapadły też pierwsze kluczowe decyzje. Przewodniczącym rady został wiceprezes naszego stowarzyszenia Paweł Pniewski, który w październikowych wyborach uzyskał najwyższy wynik spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat radnego.

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza elekta. Jacek Orych w swoim wystąpieniu podziękował za kredyt zaufania, jakim obdarzyli go mieszkańcy oraz zaprosił wszystkie mareckie środowiska do współpracy w nadchodzącej kadencji.

– Jesteśmy w lepszej sytuacji niż cztery lata temu. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu wchodzimy w nowy z portfelem zakończonych projektów. Wiele dokumentacji jest też na ostatniej prostej przygotowań. Oby tylko znaleźli się wykonawcy, którzy zechcą je realizować, i oby ceny w przetargach publicznych przestały wreszcie galopować w górę. Trzymam za to kciuki – mówił Jacek Orych po zaprzysiężeniu.

Następnie radni przystąpili do wyboru prezydium. Na przewodniczącego rady wybrano Pawła Pniewskiego, który otrzymał 16 głosów poparcia, przy 2 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym. Wiceprzewodniczącym został Andrzej Rostek (PiS), który w głosowaniu pokonał Tomasza Paciorka (Marecka Wspólnota Samorządowa).

Radni wybrani z KWW Burmistrza Jacka Orycha zawiązali wspólny Klub Radnych „Tak, zmieniamy Marki” nawiązujący nazwą do hasła wyborczego z kampanii samorządowej.

Kilka dni później radni spotkali się na posiedzeniach komisji, by wybrać ich przewodniczących. Przewodniczącym Komisji Budżetowo-Gospodarczej został Michał Jaroch. Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu została Agnieszka Lużyńska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej został Robert Szafrański. Natomiast przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Jarosław Jaździk.

RELACJA FILMOWA Z PIERWSZEJ SESJI RADY MIASTA MARKI

pierwsza sesja

Reklama