Markowianie odznaczeni medalami PRO PATRIA

Dwóch członków Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego w grudniu otrzymało medale „Pro Patria” nadane przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podczas wigilii środowisk seniorskich w Markach gościliśmy płk. Mieczysława Demediuka, który reprezentował Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz członków mareckiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Pan Pułkownik w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka wręczył Medal „Pro Patria” Burmistrzowi Jackowi Orychowi oraz Pawłowi Pniewskiemu. To odznaczenie przyznane zostało na wniosek Zarządu Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Medal Pro Patria nadawany jest w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale wspólnie z płk. Demediukiem wręczył kpt. Jerzy Zybert – prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Takie wyróżnienie wręczone w jubileuszowym roku obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości cieszy podwójnie. To wielkie zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz środowiska kombatantów walk o niepodległość i pielęgnowania naszej historii – komentuje Paweł Pniewski.

medal orych.jpg

medal pniewski.jpg

Reklama