Przekaż 1%

Podatnik wypełniający swe roczne zeznanie podatkowe PIT, ma możliwość przekazania 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Warto z tej możliwości skorzystać i wspomóc organizację, która wspiera mieszkańców Marek.

Mareckie Stoawarzyszenie Gospodarcze od 2006 roku ma status organizacji pożytku publicznego OPP i po raz kolejny zabiega o Państwa życzliwość.

Co udaje nam się za te pieniądze robić?

Rokrocznie od 2007 roku fundujemy nagrody za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie dla dzieci i młodzieży z mareckich szkół publicznych. W roku 2022 na ten cel mamy przeznaczone 5 000 zł, które wręczymy wyróżniającym sie uczniow podczas cermonii zakończenia bieżcego roku szkolnego.

Wspieramy dzieci niepełnosprawne dopłacając do turnusów rehabilitacyjnych, zakupując sprzęt rehabilitacyjny refundując w całości, lub częściowo zakup, bądź remont wózków inwalidzkich. Finansujemy terapie zajęciowe. Pomagamy rodzinom, które wskutek nieprzewidzianych okoliczności takich jak pożar, utrata najbliższych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W roku 2022, w związku z tragiczną sytuacją mieszkańców Ukrainy, wsparamy również uchodźców z Ukrainy, którzy przed wojną schronili się w mareckich domach. Na ten cel przeznaczyliśmy 3 818 zł.

Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lata tyle osób obdarzyło nas zaufaniem i powierzyło nam swój wielki mały 1%. Za tak dużą hojność i szczodrość wszystkim z całego serca składamy podziękowania.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze nie zatrudnia nikogo, wszelkie prace na rzecz stowarzyszenia członkowie i sympatycy wykonują całkowicie nieodpłatnie. 

Jak przekazać 1%

Aby przekazać 1% podatku dla MSG, należy w deklaracji podatkowej, w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać KRS 0000231763

Darowizny

Przypominamy również, że osoby fizyczne i spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT ).

Reklama