O nas

msg1Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze już od ponad 15 lat jest do Waszej dyspozycji.

Jesteśmy jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych na terenie Marek. Początki naszej działalności sięgają 2000 r., kiedy założono Marecki Oddział Powiatowej Izby Gospodarczej. W październiku 2004 r. władze Oddziału podjęły decyzję o usamodzielnieniu się i powołaniu do życia Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, by reprezentować i wspierać mareckie podmioty gospodarcze oraz aktywnie uczestniczyć w działalności społecznej. W 2006 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego, z czego jesteśmy niezwykle dumni.

Doświadczenie oraz zaangażowanie członków naszego stowarzyszenia pozwala nam na realizację wielu inicjatyw społecznych. Organizujemy oraz wspieramy projekty z zakresu oświaty, kultury i sportu. Wiele radości daje nam możliwość działalności charytatywnej na rzecz mieszkańców Marek. Organizowane przez nas przedsięwzięcia to m.in.: Spartakiada Rodzinna (największa impreza plenerowa w Markach), bieg „Nocny Marek”, turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa MSG. Współfinansujemy także akcję „Świetlik – mój przyjaciel” oraz serwis Marki.NaprawmyTo!

Organizacja założona przez mareckich przedsiębiorców prowadzi bogatą działalność charytatywną. Jako organizacja pożytku publicznego pozyskujemy środki z tzw. 1% podatku, który każdy z nas może przeznaczyć w ramach rozliczenia z urzędem skarbowym. Środki te przeznaczamy m.in. na: stypendia naukowe i sportowe dla uczniów mareckich szkół, finansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu ortopedycznego, pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Co roku pozyskujemy kilkadziesiąt tysięcy złotych, co świadczy o dużym zaufaniu, jakim się cieszymy wśród ofiarodawców, którzy wpisują nazwę naszego stowarzyszenia w odpowiedniej rubryce w zeznaniu rocznym. Ani grosza z 1 proc. nie przeznaczamy na koszty działalności stowarzyszenia.

Wierzymy, że nasza dynamika, kreatywność i racjonalizm w działaniu cieszą się uznaniem wśród mieszkańców. Nie zamierzamy spocząć na laurach i zdajemy sobie sprawę, że im bliżej będziemy spraw i problemów mieszkańców, tym lepiej będziemy w stanie pracować w ich interesie. Mamy duże doświadczenie, wdrażamy wiele ciekawych inicjatyw, ale wciąż jesteśmy otwarci na wszystkich tych, którym dobro naszego miasta jest bliskie.

Zapraszamy do wspólnego działania.

Reklama