Statut

Statut Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego przyjęty uchwałą nr 2/06/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego:

TEKST JEDNOLITY