Statut

Statut Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego przyjęty uchwałą nr 1/05/2022 Walnego Zebrania Członków z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego:

TEKST JEDNOLITY